صفحه اصلی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان در یک نگاه

تاریخ آغاز فعالیت
1395/07/06
هیات مدیره صندوق
شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، کارگزاری گنجینه سپهر پارت، محمد کمساری
مدیر صندوق
شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت
متولی
شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

اشخاص کلیدی و اعضای کمیته سرمایه گذاری

لینک های مرتبط

اطلاعات سرمایه‌ای صندوق

سرمایه صندوق
200 میلیارد ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری
200.000 واحد